Maanta levert een breed scala aan diensten en hulp die nodig is om de arbeidsparticipatie onder voormalig vluchtelingen en niet westerse nieuwkomers te bevorderen. Onze focus en specialisatie ligt hierbij hoofdzakelijk bij de Somalische doelgroep. Wij verzorgen onder andere (individuele) coaching, trainingen, opleidingen en taalcursussen. Door de inzet van rolmodel werkcoaches, met een grote deskundigheid van de culturele achtergrond van de cliënt, hebben wij een vernieuwende methode voor de begeleiding van een groep mensen met een groot arbeidsmarktpotentieel. Met oog op de toenemende vergrijzing en arbeidskrapte, beginnen steeds meer werkgevers de potentie en mogelijkheden van deze groep in te zien. Maanta vormt hierbij de schakel tussen de wens naar werk enerzijds, en de behoeften van werkgevers anderzijds.